Referat 3-2022

Referat fra styremøte 11.3.22

Sted: Victoria hotel
Kl 10.00-16.45

Deltakere: Peter Christersson, Therese Egenæs, Dag-Helge Rønnevik, Åsmund Heggheim, Cecilie Fredvik Tokildsen, Ruben Rainer Espelid, Kaisa Earl Haugland,, Mathias Hella, og Heidunn Nordtveit (sekretær)
Frafall: Andres Neset,  Finn Finsnes og John Mullen

 

28/22
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.
Saker til eventuelt: Samarbeid Rlf og Hlf.
 
29/22
Godkjenning av referat
Referat 2/22 ble godkjent.
 
30/22
Valg av referent
Heidunn
 
31/22
Sosiale medier
Adresse både på Instagram og Facebook er «Rogalandlegeforening».

Whats App for styremedlemmene er også opprettet.
Ønskelig at sosiale medier skal tas opp fast på styremøtene for å ha riktig fokus og bestemme hva som skal deles på disse kanalene.
Fint med tips til Therese om hva som kan deles.

Forslag: Artikkel i Haugesund avis der Tv tar opp allmennlegesak.

Pr. nå er det ca. 100 følgere på Instagram og 170 på facebook.

 
32/22
Arbeidsmøte på Victoria hotell 11.3.22


Program for styremøte og arbeidsmøte:
Kl. 10-12: Vanlig styremøte, og utdeling av
oppgaver.
Kl. 12-13: Lunsj
Kl. 13-17: Politikerskole og gjennomgang/evnt oppdatering av arbeidsprogram/målsettingene.
 

33/22
Syd-Vesten 2-2022

Frist: 20.4.22. Skal være i postkassene innen 18.5.22
* Årsmøtedokumenter: Årsmøteinnkalling, Årsmelding 2021 og Årsregnskap 2021
* Fall-poliklinikk opprettes på Sus, ved Mathias
* Årsmøte teaser, ved Ruben og Dag-Helge
* Felles rus/psykiatripoliklinikk, ved John
* Ny hudlege/avt. spes. (hvis klart), ved Finn
* HIMSS – verdens største e-helsekongress, ved Peter
* 5 som holder på med PhD, ved Cecilie
* Juleforestilling, hold av datoen, ved Peter
* Kursuke 6-22, ved Nina T. Wikene
* Ny Yngsterepresentant Helse Vest, ved Beanca Grottenberg.
* Ny fylkeslege Andres Neset, ved Kaisa
* Støtteleger, ved Terje Vevatne

Syd-Vesten 3-2022
Frist: 21.9.22. Skal være i postkassene innen 19.10.22

Syd-Vesten 4-2022
Frist: 16.11.22. Skal være i postkassene innen 14.12.22

 
34/22
Landsstyremøte i Stavanger (utsatt fra 1.-3.6.2021 til) 31.5.-2.6.2022
Komité som jobber med Landsstyremøtet: Jan Robert Johannessen (leder), Marit Halonen Christiansen, Peter Christersson, Kristin Marie Fagereng og Therese Egenæs.

* Tid: Tirsdag 31. mai – torsdag 2. juni
Bestillingen av Atlantic hotel: 30. mai sentralstyremøte + 31. mai – 2. juni 2022 Landsstyremøte.
* Bestillingen av Flor & Fjære: lokale for 250 personer tirsdag 31/5-22, avgang fra Strandkaien kl 18:00.
* Avtale med underholder Bjarte Tjøstheim.
* Kulturinnslag.
* Tønes v. agent Bjørnar Paulsen
* Toastmaster er uavklart.

Hvis en ønsker å ta opp saker på Landsstyremøtet må en først ta kontakt med landsstyret.
Andre enn landsstyremøterepresentanter kan ha forslagsrett hvis en har støtte fra landsstyremøterepresentantene.
 
35/22
 Årsmøte 17.6.2022 i Haugesund

Følgende er reservert på Quality Maritim hotel fredag 17.6.22:
* Lille Maritim (aula) for årsmøte fra kl. 18.00.
* egen festsal for festmiddag på Quality Maritim hotel i Haugesund fra kl. 20.30
* møterom for 10 personer for Htv-møte kl. 12-16.00. (Start med lunsj kl. 12.00).

Ruben og Dag-Helge skal lage en teaser/informasjon/en side til neste Syd-Vesten.
Hotellet kan tilby Standard rom inkl. frokost til kr. 1.275,- og Superior rom inkl. frokost til kr. 1.525,- for våre tilreisende medlemmer. Det holdes av 25 rom inntil videre.

Selve årsmøtet skal starte kl. 18.00. Forelesning (rettet mot pandemi og leger) ved Ingvar Wilhelmsen kl. 19.00, deretter tale (15-20 min) av Anka og middag kl. 20.30.

Ruben har forespurt og fått ja fra Paul Hansen, tidligere vokalist i Vamp, nå Cortina om ca 20 min underholdning (visesang). Lyd og anlegg må avtales med hotellet.

Teaser med video skal lages for sosiale medier.

Invitasjon til medlemmene til årsmøtet må lages. Sendes med Syd-Vesten og via epost.
 
36/22
Ærespris
Har styremedlemmene forslag til kandidater?

Referatføring trengs ikke før vi har noen klar.

Alle medlemmer i Rlf kan foreslå kandidater og dette må informeres om i sosial medier, på hjemmesiden vår og på epost, også med bilde fra fjorårets utdeling av ærespris. Frist for innsending av forslag til ærespris 2022, med begrunnelse: innen én uke før neste styremøte, 13.4.22.

For å gi medlemmene bedre tid før neste gang de skal være valg av kandidater bør det framover annonseres i Syd-Vesten nr. 4 og nr. 1.
 
37/22
Brev fra Of
Brev fra Of er kommet pr epost 21.1.22, ang. lokalforeningens ansvar for å støtte tillitsvalgt i sykehusene

Rlf har allerede god praksis på å støtte tillitsvalgt i sykehusene og tenker at skrivet er mer ment som påminning for andre med ikke like god praksis.
Bør vi ha et eget budsjett med vedtatt beløp til bruk for tillitsvalgte, eller ikke mtp at de som først søker kan bruke opp alt men også at Rlf’s overskudd varierer for år til år?

Enighet om at det uansett må være søknadsbasert.

Leder for Rlf har allerede muligheten til å godkjenne søknader på opp til kr. 5000,- (Sak/vedtak 35/18). Søknader på større beløp kan, hvis haster, behandles over epost mellom styremedlemmene. Det må ellers forventes at TV planlegger og søker i god tid slik at de har tid til å vente på styremøtevedtak.

Bør vi gå ut med informasjon til medlemmene om muligheten for å søke midler for å stimulere til flere aktiviteter? Epost? Promotere under Årsmøtet?
Synliggjøre ved å legge ut bilder fra f.eks LIS1-treff på Sosiale medier?

Vi må komme tilbake til RLf’s budsjett og hva som ligger bak tallene for sosiale utgifter.
 
38/22
Blåreseptsaken
Oppfordring fra Dnlf om å kontakte stortingsrepresentanter for å påvirke dem til å stemme for forslaget om en lovendring slik at gebyrordningen blir fjernet fra loven.

Skal Rlf forfatte brev og sende Rogalandsbenken på epost? Også legge ut på sosiale medier?
Invitere representantene til møte med oss?
Vi ønsker god kontakt for å finne gode løsninger.

Peter skal forfatte en epost, som skal sendes Rogalandsbenken, med invitasjon til å komme til enten Haugesund eller Stavanger for å møte oss.
 

39/22
Utgifter til kost på kurs for kursledere
Fond II godtar søknad for kun ett kurs pr dag og det blir ekstra utgift for kursleder dersom vedkommende deltar på flere kurs samme dag.
Styret Rlf er enig i at Rlf bør dekke kost for det ene kurset i slike tilfeller og har bedt leder for kurskomitéen, Nina T. Wikene, om å formulere tekst for vedtak.

Vedtak:
Når Fond II ikke godtar søknad om refusjon for mer enn ett kurs pr dag:

Dersom en kursleder skal delta på også et annet kurs samme dag som en er kursleder, kan vedkommende få dekket kostpenger av Rogaland legeforenings kurskomite sitt kursbudsjett for kurset en er kursleder på.
 
40/22
Info fra leder
Aktuelle saker.
Ingen nye saker.
 
41/22
Styrets tilbakemelding
Ønskes som fast post på styremøtene slik at styret kan få innblikk i hva som rører seg i Af, Of, Ylf osv…
Det var ingen saker.
 

42/22
Høringer
Høring - Innspill til neste folkehelsemelding
Høringsfrist: 23.3.22.

Dag-Helge Rønnevik skal se på dette.


43/22 
Honorar leder HLR/støtteleger
Leder for støttelegene har i flere år blitt honorert med kr. 10.000, men fra 2018 med 0,15 G. Ref. vedtak 22/18 fra styremøte 22.5.18. Bør dette fortsette/endres? Selve kontaktarbeidet blir honorert av SOP.
Vi ønsker å invitere leder for støttelegene, Terje Vevatne, til neste styremøte for at styret Rlf skal bli bedre kjent med arbeidet. Viktig å sikre ivaretaking av arbeidet også hvis Vevatne skulle slutte.
Det er ellers også ønskelig å få en artikkel til Syd-Vesten, og en årlig orientering til styret Rlf.
 

44/22
Samarbeid med HELFO og andre
Bør Rlfs’s tidligere samarbeide med HELFO tas opp igjen?

Enighet om at reetablering av kontakten er lurt, gjerne 1 gang årlig. Tidligere leder Rlf, Ivar Halvorsen, kan kontaktes for mer informasjon om samarbeidet som var.

Leder Peter Christersson har ellers godt samarbeid med NAV, med møter 1-2 ganger årlig. Saker kan meldes til Peter.

Det kom forslag om å lage en liste over samarbeidspartnere som kan være lurt å ha kontakt med.
 
45/22
Målsettinger for styreperioden 2021-2023
Målsettingene ble gjennomgått og oppdatert.

 
46/22
Styremøter/form på møter
Enighet i at fysiske møter er bedre enn digitale. For tilreisende medlemmer fra nordfylket er digitale- eller hybridmøter bra. Men det er ikke alltid lett for de som deltar digitalt på hybridmøter å høre alt som blir sagt. En løsning kan være å kjøpe inn en passende høyttaler/ mikrofon (kostnad kr. 2-3000) for å plasseres på bordet under møtene.  

Høsten 2022 satses det på ett styremøte i Haugesund (juleavslutning?), 1 digitalt møte og 1 fysisk/hybrid møte med gode hjelpemidler.

47/22
Politikerskolen
Akershus legeforening har arrangert «politikerskole» for å spre kunnskap om primær og sekundærtjenesten til politikerne. 2-timers møte med litt servering og mulighet for at politikere kan stille spørsmål gir gjennomslagskraft for Dnlf.

Akershus er et stort fylke og det har vært nødvendig å dele møtene i 4. Det er brukt totalt kr. 60.000 for 4 møter inkl. mat og praksiskompensasjon (gratis lokale).

Det var enighet i styremøte 8/21, 25.10.21, om at slikt er i tråd med hva medlemmene har etterspurt og at dette er noe også Rlf bør satse på. Det er sendt kopi av Akershus legeforenings program for politikerskolen, til informasjon og inspirasjon, til styremedlemmene.

Saken ble drøftet.
Lobbyvirksomhet, å forklare politikerne, Rogalandsbenken og eller lokalpolitikerne, hvordan ting virker, bevisstgjøre politikere. Kan også spørre politikerne om de har noen gode tiltak de tenker kan virke.

Legene bør presenteres av 1 samfunnslege, 1 sykehjemslege, 1 arbeidsmedisiner og 1 allmennlege.

 

Viktige saker nevnt for å løftes fram, med 20 min på hvert  tema?:

* Rollen til samfunnsmedisinere
* Journalsystem i sykehjem og helse-stasjoner.
* Legevakt: fastleger jobber legevakt i tillegg til 40 timers uke
* Arbeidsforhold i sykehus
* Avt. Spes.: Antall spesialister ifht Oslo og Hordaland
* LIS1 rekrutteres til Allmennleger, men ramme-betingelsene skremmer dem vekk.
* Fastlegekrisen. Pasientene har en rettighet og politikerne har ansvaret. Kommunedrevne leger. Ta eksempler som viser hva som kan virke. Næringsdrift er best og billigst for samfunnet. Viktig å presentere viktige poeng.
* Psykisk helse

Møte på ettermiddagen? Dagtid? Møte i Time, Gjesdal og i Haugesund? I Stavanger og Sandnes jobber politikerne profesjonelt på dagtid.
Styret Rlf bør være med i starten og andre kan overta etter hvert?

En mener at politikere ikke ønsker å belæres og at vi heller bør teste ut annen tilnærming til politikerne. Helsepolitisk debatt? Hvor mange har deltatt på Politikerskolen? Peter skal sjekke.

Ellers forslag om heller debatt i forlengelsen av Politikerskole-møtet.

Uansett viktig å få startet opp så tidlig som mulig, helst høsten 2022.
 
48/22
Eventueltsak
Samarbeid med andre lokalforeninger
Dag-Helge Rønnevik viste til vedtektene for Rogaland legeforening, §3 Formål: Rogaland legeforening skal fremme Legeforeningens formål i Rogaland ved å ivareta fellesskapet blant legene og virke for deres felles interesser ved blant annet å:
7: Samarbeide med annen lokalforening ved aktiviteter som berører medlemmer i helseforetak på tvers av lokalforeninger.

Dag-Helge redegjorde for godt samarbeid med Hordaland legeforening og Kurskomitéen for Fonna-regionen hvor kursinvitasjoner blir sendt ut for hverandre via sekretærene, og ønsker mer samarbeid mellom de to lokalforeningene.

Fellesmøte/digitalt møte med Hordaland legeforening? Felles kanal via f.eks epost til medlemmene som sokner til begge fylkene?

Rlf har også tidligere samarbeidet med Hordaland legeforening, bl.a. ved felles styretur/ arbeidsmøte til København.

Bør vi opprette et utvalg/en gruppe som har ansvar for samarbeid mellom de to lokalforeningene?
Enighet i at all utsendelse/informasjon må gå til alle medlemmer og ikke bare utvalgte. Sekretær skal sende epost forespørsel til Grete Fosse, leder av Hordaland legeforening, via Administrasjons-konsulenten, om et felles digitalt styremøte.

Rlf har ellers også medlemmer som sokner til Sørlandet sykehus HF (Lund kommune/ Flekkefjord sykehus).