To nye avtalespesialister i ØNH etablerer seg på Lura

Thamprasert “Ken” Falch Plaipetch (42) og Kenneth Ommundsen (43), har nettopp overtatt hjemlene til hhv Kyrre Bjørn Larsen og Christen I. Salvesen. Sammen bygger de nå opp en felles ØNH-praksis i Sandnes.

Av Peter Christersson

Ken er opprinnelig fra Thailand, men har bodd i Norge i 32 år. Ferdig utdannet ved det medisinske universitetet i Debrecen, Ungarn, i 2003. Har hatt turnus ved Voss sykehuset, jobbet som skipslege i forsvaret og ved nevrologisk avdeling. Siden 2007 har han jobbet på ØNH-avd på SUS. Thamprasert “Ken” Falch Plaipetch (42) og Kenneth Ommundsen (43)

Kenneth studerte medisin på Royal College of Surgeons in Ireland, Dublin. Han har jobbet i ØNH i Bodø, Tromsø og i Stavanger. De seneste årene med hovedfokus på  bihulekirurgi ved Stavanger Universitetssykehus.

Dere overtar nå to etablerte ØNH-avtalepraksiser. Hvorfor ønsker dere å begynne som avtalespesialister ift det å jobbe på sykehuset?

Det er en spennende utfordring å ta over to etablerte praksiser og bygge videre på den erfaringen vi har tatt med oss fra sykehuset. Vi ønsker å drive en klinikk som kan tilby mye av det samme som i dag tilbys på poliklinikken på Sus. Det fordrer at vi øker tjenestetilbudet, og at konsekvensen blir at ikke så mange pasienter trenger å bli henvist til SUS, som har et stort press på poliklinikken. Vi er to kolleger som har jobbet tett sammen på SUS som overleger. Vi ser på dette som en stor utfordring til å gjøre noe nytt. Det er et generasjonsskifte hos avtalespesialistene i regionen, og det var nå muligheten var tilstede.

Dere slår sammen to praksiser og starter et nytt senter. Kan dere fortelle litt om prosessen rundt dette?

Vi har begge hatt et ønske om å danne et senter sammen, da dette øker vår faglige styrke i senteret. Vi kan bygge på hverandres erfaringer. I et sykehus reflekteres ofte kvaliteten  på evnen til å utfordre hverandre og samarbeide i diagnostikk og behandling av pasienter. Det er slik vi er vant med å jobbe på ØNH-avdelingen på SUS, og vi ønsker å bygge dette opp i en avtalepraksis. Dr. Tørpel har de senere år bygget opp en veldrevet poliklinikk og avdeling på SUS, og vi tar erfaringer herfra videre med oss ut i klinikken vår.

 

Lokalene er rett ved Kvadrat. Det er en god plassering mellom Stavanger og Sandnes, med både god kollektiv tilgang og gratis parkering med et stort antall parkeringsplasser. Vi har nye, fine lokaler som er delt inn i to, men knyttet sammen med felles ombygget venterom. Vi har begge to lege-rom, samt hvert vårt audiometri-rom. Vi har resepsjoner knyttet til hver lege. Dr. Ommundsen har en sekretær og en audiograf som var med over fra Dr. Salvesen, og Dr. Plaipetch har to sekretærer og en nyansatt audiograf.

 

Når vi nå jobber under samme tak kan vi benytte hverandres ansatte mer effektivt.

Hva slags utredninger og behandlinger blir tilbudt i deres praksis?

Målet er å kunne tilby det samme som poliklinikken på Sus kan tilby. Det gjelder vanlige polikliniske konsultasjoner, enkel kirurgi i lokalbedøvelse, søvnregistrering, allergidiagnostikk og -behandling, samt tilpasning av høreapparat .

Hvilke utfordringer ser dere rundt det å drive privat ift å jobbe på sykehus?

Man har ikke den samme sikringen som på sykehuset, og mer sårbar for eksempel ift sykefravær. Men å kunne drive sammen reduserer en del av de vanskene man kanskje i større grad har ved en solopraksis.

Hvilke tanker har dere om godt samarbeid og samhandling med fastlegene? Hva med samhandling med deres kolleger på sykehuset?

Vi håper å synliggjøre vårt tilbud til fastlegen, og ønsker å gi fastlegene et godt henvisningsendepunkt, der pasienten skal få et raskt og godt tilbud utenom sykehuset.

 

Vi har et tett forhold til kolleger på sykehuset, og vi er begge involvert i operativ opplæring av kirurger som tar over for oss på sykehuset. Vi håper å kunne ha faglig godt samarbeid i årene som kommer.

Det er sikkert mange fastleger som kan tenke seg å hospitere en dag i en ØNH-spesialistpraksis. Hvordan stiller dere dere til det?

Dette imøtekommer vi med stor entusiasme. Fastleger som ønsker å komme til oss for å se hvordan vi jobber i faget er hjertelig velkomne. Det vil også være av stor nytte for oss å vite mer om hvordan fastlegene selv diagnostiserer og behandler ØNH-pasienter i sine praksiser.

Hvor kan en finne det nye senteret, og når er dere klar til å ta imot henvisninger?

ØreNeseHals-senteret ligger i Luramyrveien 1, 4313 Sandnes. Vi har begynt å ta imot henvisninger. Det er to hjemler, så henvisninger må adresseres til enten dr. Plaipetch eller dr. Ommundsen. Vi har også en hjemmeside som vi holder på å oppdatere : www.orenesehalssenteret.no

Lokaler