Rogaland legeforening

Lokalforening

2020

Ny avtalespesialist i psykiatri

27. februar 2020

Nanna Figved er 49 år gammel rogalending med utdanning fra Universitet i Bergen. Hun kommer fra jobb som overlege på alderspsykiatrisk avdeling B1 på SUS. Nanna har i all hovedsak jobbet med psykiatri i yrkeskarrieren sin, men har også erfaring fra sykehjemsmedisin, allmennmedisin – og hun har hatt bistilling for 1. amanuensis ved UiB. 

 

Du har jo lang fartstid fra sykehuset i Stavanger. Hvorfor ønsker du å begynne som avtalespesialist?

Etter 21 år ved psykiatrisk klinikk hadde jeg behov for nye faglige og driftsmessige utfordringer. Det å kunne designe sin egen drift som avtalespesialist var en slik mulighet.

 

Kan du fortelle litt om prosessen rundt det å starte opp. Går du inn i et etablert senter, eller starter du helt fra scratch?

Jeg har ikke gått inn i et etablert senter, men starter fra grunnen av med alt hva det innebærer. Det har vært en travel men også en lærerik prosess.  

 

Hva slags pasienter bør en velge å henvise til deg? Og hva slags utredninger og behandlinger blir tilbudt i din praksis?

Pasienter i det allmennpsykiatriske spekteret der utredning og oppfølging i en solopraksis ansees tilfredsstillende kan henvises til min praksis.

I praksisen tilbys medikamentell behandling og samtaleterapi.

  

Hvilke utfordringer ser du rundt det å drive privat ift å jobbe på sykehus?

I privat drift har man selv ansvar for alle sider av driften. Videre har man ikke samme nærhet til tverrfaglig kompetanse og faglig fellesskap som på sykehuset.        

 

Hvilke tanker har du om godt samarbeid og samhandling med fastlegene? Hva med samhandling med dine kolleger på sykehuset?

God kommunikasjon er slik jeg ser det nøkkelen til godt samarbeid og samhandling både med fastleger og kollegaer på sykehuset. God kommunikasjon innebærer for meg utveksling av utfyllende og relevant informasjon så vel som en god kollegial tone.   

 

Hvordan ser du for deg at oppgavefordelingen bør være mellom avtalespesialister i psykologi vs. psykiatri?

Psykiatere bærer også med seg medisinskfaglige kompetanse med forståelse av samspillet mellom kropp og sjel. Forståelse for somatiske sykdommers påvirkning av psykisk helse og forståelse for medikamentell behandling så vel som medikamentelle interaksjoner. Dette kan gjerne være en rettesnor i forhold til hvem som gjør hva.   

 

Det er sikkert mange fastleger som kan tenke seg å hospitere en dag i en psykiatri-spesialistpraksis. Hvordan stiller du deg til det?

Min erfaring fra sykehuset er at hospitering er verdifullt for alle involverte parter og jeg synes derfor at dette høres ut som en spennende ide også for psykiatri-spesialistpraksis.  

 

Hvor kan en finne det nye senteret?

Praksisen er sentralt beliggende i Luramyrveien 40 på Forus med gangavstand til Kvadrat og med gode bussforbindelser. Lokalene har universell utforming og det er parkering like utenfor. 

Peter Christersson