Rogaland legeforening

Lokalforening

2020

Presentasjon av styremedlem

I Syd-Vesten 3/2019 ble det trykket en presentasjon av styret 2019-2021.
Erna-Gunn Moen var da midlertidig representant for Of.

Ny representant for Of er nå på plass:
27. februar 2020

 1: Navn: Bas Jeroen de Romijn - Norsk overlegeforening (Of)

    Alder: 46
    Arbeidssted: Mottaksklinikk, lungeseksjon, SUS
    Spesialitet: Lungesykdommer
   

 

Tidligere/andre verv i Legeforeningen: avdelingstillitsvalgt OF i Mottaksklinikken SUS siden 2016, foretakstillitsvalgt OF siden 2019

2: Hva ønsker du RLF skal fokusere særlig på de neste to årene? Et bedre samarbeid mellom 1. og 2. linjetjeneste. (Etter)utdanning av leger i Rogaland.

3: Hva mener du blir de største utfordringene i helsetjenesten fremover? Økende kostnader på grunn av en aldrende befolkning og mer avansert behandling som ville gjøre økonomien utfordrende. Økende byråkratisering innenfor alle helsetjenester som tar vekk fokus fra hva som er etter min mening vår hovedoppgave: pasientbehandling.