Presentasjon av styremedlem Mathias Hella

Tidligere yrkesforeningsvalgt for YLF, Kristin Marie Fagereng, har gått over i stilling som overlege og er derfor ikke medlem av YLF lenger.
Mathias Nikolai Petersen Hella tar over som Ylf-representant etter Kristin Marie Fagereng.

 

Mathias Hella, foto privat
1: Navn: Mathias Nikolai Petersen Hella  
Alder: 31 år.
    Arbeidssted: Medisinsk avdeling, Stavanger      Universitetssjukehus
    Spesialitet: Geriatri.
    Tidligere/andre verv i Legeforeningen: Jeg har tidligere vært avdelingstillitsvalgt ved medisinsk avdeling på Haukeland.


2: Hva ønsker du RLF skal fokusere særlig på de neste to årene?
Jeg brenner for gode arbeidsbetingelser for leger og er veldig opptatt av LIS legers utdanning. Vi lever i en tid med stadig økte krav til leger, samt til behandlingen og utredningen som skal igangsettes. Leger er ikke bare leger, men vi er også foreldre, partnere og kanskje selv pårørende til våre nærmeste i en tid med sykdom. Kompetanseplanene for LIS-leger er også omfattende og stiller store krav til tett og god veiledning og dette krever avsatt tid og opplæring. Jeg er også opptatt av et godt samspill og samarbeid mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten.

3: Hva mener du blir de største utfordringene i helsetjenesten fremover?
Samfunnet vårt og helsevesenet vil fortsatt preges av pandemien i 2021. Som sykehuslege og kommende geriater er jeg ellers opptatt av den stadig økende andelen eldre pasienter med sammensatte, komplekse problemstillinger, polyfarmasi og ofte i tillegg akutt sykdom. Å håndtere denne gruppen pasienter på en god måte vil kreve store ressurser fra helsevesenet i årene fremover.