Nytt styremedlem

Tidligere yrkesforeningsvalgt for LSA (Leger i Samfunnsmedisinsk arbeid), Andres Neset, har sluttet i styret for Rogaland legeforening og Knut Vassbø har tatt over for ham.

Knut Vassbø
Knut Vassbø

1: Navn: Knut Vassbø       

    Alder: 48

    Arbeidssted: Bjerkreim Legekontor, Bjerkreim kommune, Sokndal kommune

    Spesialitet: Allmennmedisin

    Tidligere/andre verv i Legeforeningen: Styremedlem Rogaland Legeforening

 

2: Hva ønsker du RLF skal fokusere særlig på de neste to årene?

Gode vaktordningar, både i samfunnsmedisinsk og allmennmedisinsk arbeid.

 

3: Hva mener du blir de største utfordringene i helsetjenesten fremover?

At helsepersonellressursane blir utnytta best mogleg.