5 på legefesten

Undertegnede tok turen rundt mellom bordene og fant 5 gjester som villig svarte på undertegnedes ene spørsmål: hvilken avdeling har arrangert den beste legefesten?

Intervjueren tar forbehold om at svarene kan være påvirket intervjuerens habilitet som ansatt på kvinneklinikken ved SUS…

 

Tove Aarseth Barder1.      Tove Aarseth Barder, kvinneklinikken SUS

Vi har bare kommet til velkomstdrinken enda, så det er litt tidlig å evaluere kveldens fest, men så langt må jeg nok si gynekologene.

 

Ane Djuv 1.      Ane Djuv, ortopedisk avdeling, SUS

Ortopedene

Harald Haga

1.      Harald Haga, radiologisk avdeling, SUS

Gynekologene

Hege Svangtun

1.      Hege Svangtun, fastlege Stavanger

Gynekologene