Leder 3-2023

Thomas Mann (1875-1955), tysk forfatter og Nobel-prisvinner, skal ha sagt at: «Alt er politikk». Abraham Lincoln (1809-65) mente at: «Stemmeseddelen er sterkere enn prosjektilet». Denne våren har vi lagt bak oss spennende valg i de ulike yrkesforeningene, lokalforeningene og til sentralstyret i Legeforeningen.
Peter Christersson 1
Peter Christersson

Våre valg havner imidlertid i skyggen av hva som skal skje tidlig i høst. På den umusikalske datoen 11. september er det nemlig igjen tid for lokalvalg til kommuner og fylker.

Dagens Medisin trekker fram at helse er den viktigste saken for velgerne i år, og det er det nok i høyeste grad også for våre medlemmer. Utfordringene i helsevesenet står i kø  nasjonalt. Kanskje kan en lure på hvorfor lokalvalget er relevant for oss i helsefeltet? Veldig mye av det som vedrører oss bestemmes sentralt av Regjeringen, Stortinget, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. Skal vi bry oss om helsepolitikk i lokalvalget?

Rogaland Legeforening mener at det skal vi absolutt, og kommer derfor ut med dette spesielle temanummeret. Vi retter søkelys på flere viktige tema som NAVs kontrollvirksomhet overfor enkeltleger, medias håndtering av helsepolitiske saker, hvordan sykehusøkonomi påvirker kommunene, framtidig medisinutdanning i vår region, med videre.

Selv om vi ikke kan løse mange av disse utfordringene ved dette lokalvalget, vil det være særdeles viktig å få den politiske debatten over på saker som er viktige for Rogaland – slik at våre nyvalgte politikere kan drive videre arbeid innad i egen organisasjon.

Rogaland har (sammen med Finnmark) det laveste antallet avtalespesialister i Norge per innbygger. Situasjonen blir ytterligere forverret av at Helse Vest nå nekter å lyse ut ledige avtalehjemler i psykologi, da dette «kan stjele helsepersonell fra sykehus og DPS». Overføringene til spesialisthelsetjenesten som sådan er lavest per innbygger til Helse Vest. Helse Vest fordeler igjen pengene slik at Helse Stavanger får minst per innbyggere av de sine  helseforetak. Dette påvirker blant annet hvor mye legeressurser de ulike områdene får tilgang til. Per 1. juni 2023 har Hordaland Legeforening 3480 medlemmer og før fylkessammenslåing 31.12.2019 524 495 innbyggere. Rogaland Legeforening har 2485 medlemmer, og hadde på samme tidspunkt 479 892 innbyggere (tall fra Legeforeningen.no og ssb.no).

I forbindelse med innføring av pasienttilpasset basistilskudd 1. mai 2023, får fastleger i Rogaland desidert lavest økning av basistilskudd per innbygger; ca halvparten av økning til Troms og Finnmark, Nordland og Innlandet, ifølge info fra personlig kommunikasjon med AF-leder Nils Kristian Klev. Samtidig fortalte Jannicke Bruvik, pasient- og brukerombud Vestland, på Allmennmedisinsk våruke i Bergen at fastlegetjenesten i Rogaland er den som genererer flest klager hos dem.

Villa Sana kunne rapportere at leger fra Rogaland har gått fra å være underrepresentert hos dem, til å nå være den gruppa som øker mest.

De helsepolitiske utfordringene står altså i kø. En ting som er sikker, er at vi ikke blir arbeidsledige de neste årene – verken som leger eller som tillitsvalgte. Godt valg!