Matnyttig medlemsmøte

Av alle viktige ting vi må huske på, er nok pensjon noe vi ofte glemmer å forholde oss til. Kanskje tenker vi på Helsepersonellkommisjonens rapport, og ser for oss at vi skal stå i jobben til vi stuper? Heldigvis så det ikke slik ut da Rogaland Legeforening arrangerte medlemsmøte om pensjon på Sola Strand Hotell på selveste kvinnedagen 8. mars.
Medlemsmøte 8.3.23

Godt over 100 medlemmer hadde meldt seg på, og ved hjelp av en journalist fra NRK Rogaland hadde vi også fått satt opp live videooverføring av møtet for de som ikke kunne delta fysisk.

Et spennende program ble innledet av Lars Duvaland, direktør i avdeling for jus og arbeidsliv (JA blant venner) i Legeforeningen. Han holdt innlegg om Legeforeningens påvirkningsarbeid.

Flere representanter fra SOP (Syke- og pensjonsordningen for leger), Storebrand og Kron informerte om medlemsfordeler og ordninger. En skal holde tunga rett i munnen når en inngår avtaler om tjenestepensjon, uføreforsikring og livsforsikring for å sikre at det ikke skjer avkortning mellom de ulike ordningene. Hvis en bruker ordningene til SOP/Storebrand, vil en være sikret den beste utbetalingen. Det var nok mange som fikk det travelt med å sjekke og koordinere avtaler de neste dagene.

Møtet ble etter hvert delt i to parallelle sesjoner – en for ansatte leger i regi KLP, og en for næringsdrivende leger i regi SOP/Storebrand. Men, hvor ble det av KLPs utsendte innleder? Han var ingen sted å finne, og svarte heller ikke på telefon, e-post eller sms. Mange sykehusleger måtte gå slukkøret hjem uten KLP-info. Etter et par dager tikket det inn en beklagende e-post. KLP-representanten hadde notert datoen 03.08.23 i sin kalender…