Forslag til kadidater for Rogaland legeforenings ærespris ønskes

Styret for Rogaland legeforening vedtok på styremøte 19.4.21:
Styret ønsker å kunne gi en pris til et medlem av Rlf utfra skriftlig begrunnelse, enten for lang og tro tjeneste innen tillitsvalgtarbeid i foreningen som har kommet mange medlemmer i foreningen til nytte, og/eller for utførelse av arbeid av særlig grad. Det er viktig for styret at denne prisen også kan tildeles yngre medlemmer.
Ivar Halvorsen, æresprisvinner 2023
Æresprisvinner 2023 Ivar Halvorsen

Alle medlemmer inviteres herved til å sende inn forslag til kandidater for ærespris 2024, med skriftlige begrunnelser, innen senest 13.4.2024, til post@rogalandlegeforening.no.

 

Styret Rlf skal deretter beslutte ut ifra innkomne forslag.

Utdeling av æresprisen vil bli på Årsmøte for Rogaland legeforening, i Stavanger Konserthus, fredag 7. juni 2024.

Ivar Halvorsen fikk Rogaland legeforenings ærespris i 2023.
Hans Petter Torvik fikk æresprisen i 2021 og Kari Ersland i 2022.