Informasjon om planlagt medlemsmøte om kulturbygging

Rogaland Legeforening inviterer til et medlemsmøte om kultur-
bygging på arbeidsplassen 1. oktober 2024. Møtet finner sted på Sola
Strand Hotell kl 18–20:30. Det vil bli en pause på 30 minutter med
enkel servering og mingling. Møtet er gratis.
Sola Strand hotel

Både fastlegeordningene, kommuneoverlegene og spesialisthelsetjenesten har vært under betydelig press de siste årene, og dette ser dessverre ikke ut til å avta med det første. Når krybben er tom, bites hestene, sies det. Vi ser dessverre en del eksempler på at leger ikke alltid «er så snille» med verken seg selv, eller mot andre på avdelingen når ting røyner på. Tillater vi at kolleger er syke, har behov for tilrettelegging, trenger fritak fra vakt, ikke klarer å komme på morgenmøtet eller ikke klarer å produsere like mye til enhver tid? Forekommer det fortsatt mobbing, voksenkjeft e.l. på legevakter, fastlegekontor eller sykehusavdelinger?

 

Hvordan kan vi bygge kultur på vår arbeidsplass slik at vi viser hverandre raushet, bygger hverandre opp og spiller hverandre gode?

 

På medlemsmøtet vil vi få innledninger fra psykolog Vilde Amalie Tolo, og lege og arbeidsmedisiner Jarand Hindenes. Etter pausen vil det bli tid til paneldebatt og spørsmål/kommentarer fra salen. Debatten ledes av leder av Rogaland Legeforening, Peter Christersson.

 

Vilde Amalie Tolo jobber som psykolog ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Lassa (under Stavanger Universitetssjukehus). Hun er utdannet ved Universitetet i Bergen. På Lassa møter hun pasienter med langvarige muskel-skjelettplager til individuelle kliniske samtaler og undervisning i tverrfaglige grupper. I tillegg jobber hun ute i bedrifter med jevne mellomrom, som ledd i Helse i Arbeid bedriftstiltaket. Der har hun undervisning/samtaler med grupper av ansatte om psykisk helse og arbeid.

 

Jarand Hindenes er spesialist i arbeidsmedisin med 25 års erfaring fra bedriftshelsetjeneste i Rogaland. I tillegg er han leder for Norsk Forening for Arbeidsmedisin. Har arbeidet med både små og store, offentlige og private virksomheter. De siste årene har hovedvirksomheten vært rettet mot olje- og gass sektoren hvor han arbeider med kvalitet, kunnskapsformidling og psykososialt arbeidsmiljø.

 

Dette blir bra. Sett allerede nå av datoen. Invitasjon med link til påmelding sendes ut per epost etterhvert.