Leder 2-2024

Jeg velger meg april, skrev Bjørnstjerne
Bjørnson. Åpenbart en spilloppmaker.
Aprilsnarrets måned kunne denne
gangen by på sol og 15 grader den
ene dagen, for så å diske opp med 15
cm snø og nullføre to dager seinere.

Jeg velger meg april, skrev Bjørnstjerne Bjørnson. Åpenbart en spilloppmaker. Aprilsnarrets måned kunne denne gangen by på sol og 15 grader den ene dagen, for så å diske opp med 15 cm snø og nullføre to dager seinere.

April var også måneden hvor helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ble innhentet av plagiatavgjørelsen rundt hennes masteroppgave, og dermed måtte gå. Dette var nok en uventa og lite ønsket vending for regjeringen, og det virker ikke som statsminister Støre hadde noen plan B klar. Kjerkol var i full gang med flere nye planer, og hadde like før påske presentert den nye store Nasjonal helse- og samhandlingsplan. I skrivende stund er ingen ny helseminister presentert. Personlig kan jeg komme på flere gode kandidater blant kollegiet i Rogaland.

Verden er stadig i en urolig tid, hvor stadig nye land og områder er involvert i væpna konflikter. Norge tar konsekvensene av dette, med en betydelig styrking av forsvarsbudsjettet. Dette er nok noe de fleste finner fornuftig i dagens sikkerhetssituasjon. Spørsmålet er om en her tenker noe vel snevert rundt beredskap og mulig krig. Vårt (sivile) helsevesen utgjør en helt essensiell del av vår samla beredskap – også i konflikt. Og, det som er helt åpenbart, er at en konflikt vil sette vår tjeneste på prøver vi ikke har sett de siste generasjoner. Når allerede fastlegeordningen og spesialisthelsetjenesten knaker i sømmene nå, hvordan vil vi da stå i en situasjon med potensielt hundrevis av skadde sivile og militære hver dag? Burde det ikke være like naturlig å styrke helsebudsjettene i en usikker global situasjon, som å kjøpe inn fregatter og ubåter?

KS og Legeforeningen gikk flere måneder på overtid i sine forhandlinger rundt ny tariffavtale for leger i kommunen (SFS 2305), men det endte igjen med brudd. Konfliktpunktet gikk på regulering av arbeidstid, hvor KS ikke kunne akseptere at Legeforeningen ville ha en eller annen form for regulering på hvor mye legevakt en lege kan pålegges. Inntil videre er det kun ukens totale antall timer (168) som setter grenser for dette. Leder i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, har varslet at en streik ikke er utelukket.

Heldigvis er ikke alt mørkt og trist. Kveldene blir lysere for hver dag som går, og årets høydepunkt – årsmøtet til Rogaland Legeforening – nærmer seg stadig. Også denne gangen har vi et spennende faglig, sosialt og underholdende program. Jeg håper å se dere alle i Stavanger konserthus 7. juni.