Legers arbeidsforhold ved Stavanger Universitetssjukehus Kortrapport, våren 2024

Rogaland Legeforening gjennomførte i perioden 29.09.23-31.10.23 en anonym spørreundersøkelse blant leger ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Rapporten er nå publisert, og kan leses under.
Sus