Vårkursuken 2024

Et av de tidligste vårtegnene i Rogaland legeforening er den årlige kursuken i uke 6, hvor det arrangeres 2 dagskurs på 15 timer og ett kveldskurs på 20 timer på Clarion Hotel Energi i Stavanger.
Foreleser Kathrine Osmundsen Helvig på Emnekurs i Kognitiv svikt og demens

 I løpet av 4 dager kan ivrige allmennleger få hele 50 kurspoeng dersom en orker, eller kombinere vanlig jobb med kveldskurs og få 20 kurspoeng. I tillegg til viktige kurspoeng er det også en flott arena for å treffe nye og gamle kollegaer, og gode diskusjoner over en bedre to-retters middag eller en kaffekopp i pausen.  I år var ikke værgudene helt enige i at det var vår, og det ble en del forsinkelser pga snø og glatte veier, men vi greide heldigvis å gjennomføre kursene uten problemer.

 

Først ut var emnekurset i Kognitiv svikt og demens, med 52 deltakere. Det var hovedsakelig lokale deltakere, men vi hadde også deltakere fra Nordkapp i nord og Lund i Sør. En del av foredragsholderne var tilknyttet SESAM (Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling). SESAM ble opprettet av Helse Vest i 2010 for å styrke samhandling, forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innen fagfeltet, og det var tydelig at de som stilte som foredragsholdere hos oss brant for sitt felt. Kurset startet med en muntlig Trial making test B, og det var flere som kjente de måtte konsentrere seg for å holde tråden her.  I løpet av kurset lærte vi om både utredning, behandling og oppfølging av demens, men også om forskjellige forskningsprosjekter som pågår lokalt. Det som gjorde størst inntrykk på kursdeltakerne var nok foredraget fra en pårørende til en dement ektemann, og hvordan livet hadde endret seg for hele familien. Det var flere tårevåte øyne i salen, og det er ikke tvil om at dette er en alvorlig sykdom som påvirker hele storfamilien. 

 

På kvelden var det emnekurs i Hematologi med 35 lokale deltakere. Foredragene ble holdt av leger fra Avdeling for blod-og kreftsykdommer og barneavdelingen på SUS. Deltakerne fikk børstet støvet av gamle histologi-kunnskaper, og fikk grundig innføring i anemiutreding og forskjellige hematologiske kreftformer. Særlig nyttig var nok gjerne foredragene med kasustikkbaserte oppgaver hvor en fikk vurdert blodprøvesvar opp mot om det var en faktsisk hematologisk sykdom og hva en evt burde utrede videre. Undertegnede sitter ikke igjen med at "hematologi er lett"; men det har i hvertfall blitt litt lettere å holde tungen rett i munnen når de hematologiske blodprøvesvarene lyser rødt på skjermen.

 

Dagskurs nummer to var Emnekurs i Infeksjonsmedisin, med 63 deltakere fra store deler av landet, hvor foreleserne bl.a kom fra Infeksjonsmedisinsk avdeling på SUS, samt pensjonert kommuneoverlege i Sandnes.

Undertegnede fikk dessverre ikke tid til å delta på dette kurset selv, og var bare tilstede på de tre siste foredragene (som var svært bra). Tilbakemeldingene fra alle jeg snakket med var at det hadde vært et svært godt og relevant kurs, som vi svært gjerne kan arrangere igjen.
«Det var et veldig interessant kurs, om alt fra uvi til nekrotiserende fascitt (gripende), antibiotikabruk, post-covid og personer som lever med hiv. Ikke minst morsomt om mikrobiologi! Hilsen anonym kursdeltaker».


Jeg vil avslutte med å takke alle som har vært på vårens kurs for at dere kom, det er alltid kjekt når dere er aktive, stiller spørsmål og kommer med tilbakemeldinger. Jeg håper at dere sitter igjen med ny og nyttig kunnskap som dere kan bruke i en travel fastlegehverdag.

 

Nå gleder vi i kurskomiteen oss allerede til høstens kurs i uke 39, og håper å se mange av dere der.