Innkalling til årsmøte i Sogn og Fjordane legeforfening 25.november 2020

Kjære medlem!
På vegne av Sogn og Fjordane legeforening kalles det med dette inn til årsmøte onsdag 25.november kl 18.00. Dette møtet kan du følge digitalt via digital plattform Zoom.
Det vil ila noen få dager bli tilsendt en lenke for påmelding og deltakelse på møtet.

Vedlagt ligger sakslisten for årsmøtet, og årsregnskap for 2019.

Velkommen!

Med hilsen
styret
Sogn og Fjordane legeforening