Ut mot havet - med Regionutvalg Vest

«Det einaste ho ønska seg, va ein solskinnsdag. Skyfri himmel», synger Bjørn Eidsvåg om en ikke nærmere navngitt kvinne. Hun hadde vært fornøyd hvis hun var medlem i Regionutvalg Vest nå i oktober. En nydelig, vindstille, men kald høstdag møttes medlemmene i Regionutvalg Vest til arbeidsmøte ved Panorama Hotell på Sotra.
Regionutvalg Vest samlet på arbeidsmøte
Regionutvalg Vest, f.v: Marie Skontorp (KTV HV), Therese Sæbøe Strand (sekretær), Peter Christersson (leder Rogaland lf), Jan Robert Johannessen (leder RU Vest), Per Øyvind Enger (LVS Hordaland), Hildegunn Borkamo (OF Sogn og Fj.), Grethe Fosse (leder Hordaland lf), Jan Ove Tryti (leder Sogn og Fj. lf), Christina D. Svendsen (YLF Hordaland). Finn Finsnes (PSL Rogaland) og Xenia Cappelen (NMF Hordaland) var ikke tilstede

Sotra er en øy utenfor Bergen, og er en del av Øygarden kommune – en konstruksjon som oppstod 01.01.2020. Øya er på hele 175,9 km2, og med Liatårnet på 341 m.o.h. som høyeste punkt. Ifølge google er Sotrabrua et av høydepunktene som en kan få med seg hvis en reiser hit. Det som ikke går klart fram av google, er at Sotra har både emuer og lamaer.

Panorama hotell eies faktisk av BCC Bergen – kanskje bedre kjent som Smiths venner. De har imidlertid sitt eget mikro-bryggeri i kjelleren, og et noe vindskjevt shuffleboard i restauranten (hvor noen behersket forholdene bedre enn andre). Selve bygget har to innganger, hvor den andre delen er leid ut til WeCare Sotra, som driver et tverrfaglig psykiatrisk behandlingstilbud – blant annet for pasienter med PTSD/traumer og spiseforstyrrelser. Klinikken har avtale med det offentlige, og en kan henvise pasienter der – men via DPS.

Hva er regionutvalgene?

Regionutvalgsleder Jan Robert Johannessen gikk gjennom historikken rundt regionutvalgene. Staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten i 2002, og organiserte da denne i regionale og lokale helseforetak. Dette var bakgrunnen for at Legeforeningen opprettet sine regionutvalg «som kontakt- og samarbeidsorgan for lokalforeningene i hver av de fire offentlige helseregionene». Regionutvalgene er sånn sett Legeforenings representative organ overfor de regionale helseforetakene. «Regionutvalgene er en viktig arena inn mot helseforetakene», ifølge Jan Robert Johannesen. RU står ikke for forhandlinger, men er et helsepolitisk organ (kontakt- og samarbeidsorgan).

Legeforeningens lover (§3-8 for de spesielt interesserte) tilsier at regionutvalget skal bestå av:

en representant for styret i hver av lokalforeningene i regionen, fortrinnsvis leder; én lokal representant for alle yrkesforeninger som ikke allerede er representert gjennom lokalforeningens styre; en representant som oppnevnes av Norsk medisinstudentforenings lokallagsutvalg ved nærmeste medisinske fakultet.

Regionutvalget kan selv utvide sin sammensetning dersom det kommer frem forslag om dette fra organisasjonsledd eller tillitsvalgte i regionen og dette anses nødvendig for å ivareta regionutvalgets formål og/eller geografiske representasjon. Ved uenighet om sammensetning kan saken bringes inn for sentralstyret.

Regionutvalg skal selv velge sin leder, som ikke skal anses å representere yrkesforening. Om nødvendig oppnevnes annen yrkesforeningsrepresentant. Leder av de fire RU har plass i landsstyret i Legeforeningen.

Regionutvalgene er finansiert gjennom overføringer fra Legeforeningen sentralt, og skal «periodisk holde sentralstyret orientert om sin virksomhet».

Utvalgene har selv mulighet for å definere sitt arbeid, og det er stor forskjell på hvor aktive de ulike regionutvalgene er. «Utvalgene skal særlig ha sin oppmerksomhet på organisering av helsetjenester og den helsepolitiske utvikling i regionen og i størst mulig grad opptre i samråd og samhandling med lokalforeningene og yrkesforeningenes tillitsvalgte i regionen.» Regionutvalg Helse Midt er særlig aktiv, og arrangerer f.eks. årlig seminar i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF. Dette er til inspirasjon også for vårt regionutvalg. Og, under møtet på Sotra startet vi arbeid med planlegging av et slikt seminar, forhåpentligvis i løpet av første halvår 2023.

Det har flere ganger vært forslag om å legge de ned, blant annet ble dette foreslått av lokalforeningene i Hordaland og Oslo i 2010, og av Oslo i 2013. Det ble gjennomført en større evaluering av regionutvalgene i 2016.  Denne kan en nok få tilgang til fra Legeforeningen sentralt, dersom en har ekstra kapasitet.

Også tid til noe sosialt

Etter en lang dag med møter, ble det arrangert Rib-tur blant ut forbi Marøy fyr. Det var nydelig vær, med lite vind, og da heldigvis også lite bølger. Skipperen klarte likevel å manøvrere båten slik at det ble det ble godt med hopp i dønningene. Vi kom oss hjem uten noen kvinner eller menn over bord, og uten båtsyke eller andre skader.

Regionutvalg Vest på Ribtur

Medlemmene av Regionutvalg Vest i denne perioden er:

Leder Jan Robert Johannessen, fastlege Hinnatrekanten Legesenter i Stavanger
Grethe Fosse, leder Hordaland legeforening - fastlege/kommunelege i Modalen, og bedriftslege
Peter Christersson, leder Rogaland legeforening – fastlege Stavanger Medisinske Senter AS
Jan Ove Tryti, leder Sogn og Fjordane legeforening – kommunelege Sogndal
Per Øyvind Enger, Leger i Vitenskapelige Stillinger (LVS) Hordaland – professor UiB og nevrokirurg ved Stavanger Universitetssjukehus
Finn Finsnes, Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) Rogaland – avtalespesialist i lungemedisin og kardiologi i Stavanger
Xenia Cappelen, Norsk Medisinstudent Forening (NMF) Hordaland – medisinstudent ved Universitetet i Bergen
Hildegunn Borkamo, Overlegeforeningen Sogn og Fjordane – pediater ved Sjukehuset i Førde
Christina Due Svendsen, Yngre Legers Forening Hordaland – LIS ved Haukeland Universitetssjukehus
Marie Skontorp, Konserntillitsvalgt Helse Vest – i permisjon fra jobb som overlege i anestesiologi ved Stavanger Universitetssjukehus