2024

24. januar 2024

Presentasjon av styret i Sogn og Fjordane legeforening 2023-2025.

Presentasjonen blir publisert i medlemsbladet Paraplyen i 1. utgave for 2024. Under her finn vi det nye styret til Sogn og Fjordane legeforening (SFLF). Medlemmer og vara beskriv sine jobbar og karrierevegar, erfaringar med fagforeiningsarbeid, og aspirasjonar for fagpolitisk arbeid i den komande perioden.
06. juli 2022

Paraplyen nr 1 - 2024

Tidsskriftet for Hordaland legeforening og Sogn og Fjordane legeforening.