Sogn og Fjordane legeforening

Lokalforening

Aktuelt

Haustmøte i Sogn og Fjordane legeforening 2016

Sogn og Fjordane legeforening kallar inn til haustmøte på Alexandra Hotell i Loen fredag 2. - laurdag 3. september. Det vert avholde årsmøte laurdag 3. september klokka 10.00.
Torgeir Folkestad
16. august 2016
alexandra

Som vanleg er det subsidierte prisar og triveleg sosialt og kulturelt program.

Det vert ikkje avhalde kurs på haustmøtet i år.

Vi oppmodar så mange som kan å møte, då dette er eit av få treffpunkt i vårt felles legekollegium i Sogn og Fjordane.

 Påmeling til Ronny Cassels på e-post: kuremure@online.no

Skriv om det er ledsagarar, evt antal og alder på born. Få med om det er ynskt overnatting til søndag. Vidare merk om det er ynskje om betre romkategori.

Vennleg helsing

Ronny Cassells

Sogn og Fjordane legeforening