Samhandlingskonferansen i Trondheim

Velkommen til samhandlingskonferansen for alle leger 17. november 2017 på Scandic Lerkendal i Trondheim.

Den arrangeres i regi av Helse Midt Norge i samarbeid med Legeforeningens regionutvalg (med Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag legeforening).

I en tid der vi opplever tydelig press på helsetjenesten, er det et klart behov for å snakke mer med hverandre for å skape trygge og pasientforløp og gode samarbeidsforhold.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta.

Den norske legeforening har godkjent kurset for alle spesialiteter med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

For påmelding se vedlagte program med link til påmelding, frist for påmelding er 15/11-17.

Vel møtt alle sammen.