Helsepolitisk seminar i Midt-Norge, 3. desember 2018

Legeforeningens Regionutvalg Midt-Norge i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF har på ny gleden av å invitere til helsepolitisk seminar, denne gang mandag 3. desember 2018 på Scandic Hell på Stjørdal.
Årets tema er digitalisering og det er godkjent med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.Velkommen til en spennende dag!
Digitalisering

Trådløs pasientovervåkning, nettbrett fremfor papirjournal, komplekse algoritmer som skal løse kreftgåter. Medisinsk teknologi blir stadig mer avansert og personlig helseelektronikk i form av sensorer og bruk av mobiltelefon er blitt mer vanlig. Selv om det finnes enorme muligheter, vil utfordringene stå i kø. Trusler fra sårbarhet mot sabotasje, tap av arbeidsplasser, personvern og etiske spørsmål vokser frem. Digitaliseringen påvirker oss. Skal vi kunne henge med må vi være forberedt. Er vi det? 

PROGRAM

10:00-10:10

 

10:10-10:30

 
10:30-10:50 


10:50-11:10


11:10-11:40

11:40-12:00 

12:00-12:30


12:30-13:00

13:00-14:00

14:00-14:20


14:30-14:50


14:50-15:00

15:00-15:20


15:20-15:30


15:30-15:50

15:50–16:30

Velkommen ved Helse Midt-Norge RHF (HMN) og regionutvalget (RU)
Stig Slørdahl, administrerende direktør HMN RHF og Lindy Jarosch-von Schweder, leder i Sør-Trøndelag legeforening

Digitalisering i et HMN perspektiv
Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF 

Det digitaliseres på mange nivå. Et lite blikk inn i innovasjonen.
Thomas Langø, sjefsforsker Sintef

Kunstig intelligens i helsetjenesten – hva betyr det?
Hilde Lovett, teknologirådet

Diskusjon

Pause med kaffe og noe å bite i 

Helseplattformen kommer. Hva går vi til?
Helseplattformen kommer. 

Diskusjon

Lunsj

Digitalisering i sykehus, jobbe smartere eller lede smartere?
Espen Remme, administrerende direktør Helse Møre og Romsdal HF. 

Digitalisering i et kommuneperspektiv, litt om innovasjon
Arne Ingebrigtsen, rådmann i Kristiansund

Pause med kaffe og kake

Lære av andre og spille hverandre god.
Frode Solberg, Høyskolelektor, Handelshøyskolen BI

Fremtiden innen helseteknologi sett fra legeforeningen
Marit Hermansen, president i Den norske legeforening

Diskusjon

Oppsummering – hva nå?
Stig Slørdahl administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF
Lindy Jarosch-von Schweder, leder i Sør-Trøndelag legeforening