Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2018

Klinisk emnekurs i spiseforstyrrelser for fastleger

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser inviterer til klinisk emnnekurs i spiseforstyrrelser.
Kurset er godkjent med 15 timer som klinisk emnekurs i spiseforstyrrelser for Allmennmedisin.
14. mai 2018
Spiseforstyrrelser
Tid:                                                 3. - 4. oktober 2018                            
Sted: Scandic Nidelven, Trondheim
Pris: Kursavgift kr. 1500 + kr. 1312 dagpakke for begge dager. Totalt kr. 2812,-
Overnatting: Kursdeltagere må ta kontakt med hotellet direkte når det gjelder overnatting. Vi har fått en pris på kr. 1340,- pr. rom. Oppgi hvilket kurs dere skal delta på for å få denne prisen
   

Program:

Dag 1

Hva:

Hvem:

9.30-10.15:

Introduksjon, inkludert kort om epidemiologi. AN, BN, overspisingslidelse. Diagnose og utredning.

Sigrid Bjørnelv

10.30-11.15:

Nasjonal faglig retningslinje, hva er fastlegens oppgave?

11.30-12.15:

Somatikk og spiseforstyrrelser.  Utredning og oppfølging.

12.15-13.15

Lunsj

 

13.15-14:

Oppfølging over tid - hvordan følger vi "friske"?

Hvilke senskader bør man være oppmerksom på?

Sigrid Bjørnelv

 

14.15-15:

Behandling i primærhelsetjenesten.

15.15-16:

Graviditet og post partum. 

 

Trine Eik-Nes

16.15-17

Kasuistikk og veiledning i plenum.

Sigrid Bjørnelv

Dag 2

 

 

8-8.45: 

Fokus på Barn og unge. Pasientforløp.

Jannicke Westgaard

9-9.45:

 

Hva slags behandling er vist å være effektiv? Hvilken behandling får pasienter poliklinisk, og hva skjer under en innleggelse?  Menn og SF. 

Henrik Lundh

10-10.45:

Hvilken behandling får pasienter poliklinisk, og hva skjer under en innleggelse?  

11-11.45:

Hvem gjør hva når? Indikasjon for henvisning til spesialist. Hvor kan fastlegene henvende seg for råd og veiledning?

Sigrid Bjørnelv

 

11.45-12.30:

Lunsj

 

12.30-13.15:

De langvarig alvorlig syke – fastlegens oppfølgingsansvar.

Sigrid Bjørnelv

 

14.30-15.15:

TPH - når er det indikasjon for tvangsinnleggelse ved SF? 

15.30-16.15:

Å jobbe med kroppen. Psykomotorisk fysioterapi, når henvise? Hvorfor? Hva virker?

Kjersti Berg Hognes

16.30-17.15:

= 8 timer

Kasuistikk og veiledning i plenum. Oppsummering.

Sigrid Bjørnelv

 

 

Dag 2

 

 

8-8.45: 

Fokus på Barn og unge. Pasientforløp.

Jannicke Westgaard

9-9.45:

 

Hva slags behandling er vist å være effektiv? Hvilken behandling får pasienter poliklinisk, og hva skjer under en innleggelse?  Menn og SF. 

Henrik Lundh

10-10.45:

Hvilken behandling får pasienter poliklinisk, og hva skjer under en innleggelse?  

11-11.45:

Hvem gjør hva når? Indikasjon for henvisning til spesialist. Hvor kan fastlegene henvende seg for råd og veiledning?

Sigrid Bjørnelv

 

11.45-12.30:

Lunsj

 

12.30-13.15:

De langvarig alvorlig syke – fastlegens oppfølgingsansvar.

Sigrid Bjørnelv

 

14.30-15.15:

TPH - når er det indikasjon for tvangsinnleggelse ved SF? 

15.30-16.15:

Å jobbe med kroppen. Psykomotorisk fysioterapi, når henvise? Hvorfor? Hva virker?

Kjersti Berg Hognes

16.30-17.15:

= 8 timer

Kasuistikk og veiledning i plenum. Oppsummering.

Sigrid Bjørnelv