Når legelivet blir vanskelig - vel overstått vårmøte!

Over 100 medlemmer var på møte når Sør-Trøndelag legeforening i samarbeid med Norske kvinners sanitetsforening arrangerte vårmøte om temaet "når legelivet blir vanskelig".Tekst skrevet av Lisbet T. Kongsvik i Den Norske legeforening, publisert i Tidsskriftet 12. juni 2018
Når legelivet blir vanskelig

Mange leger frykter for ikke å strekke til og for å gjøre feil, samtidig som de har et betydelig arbeidspress.
Vi ønsket å sette søkelyset på disse problemstillingene og inviterte derfor psykiater og leder for Villa Sana på Modum Bad Tron Svagård til å holde foredrag på vårmøtet vårt, sier leder i Sør-Trøndelag legeforening Lindy Jarosch-von Schweder.
At over 100 medlemmer fant veien til møtet tyder på at dette er et tema som opptar mange leger, legger hun til.

Tilbyr rådgivning

Ressurssenteret Villa Sana på Modum Bad har i 20 år gitt et tilbud om rådgivning til leger. Tilbudet er et forebyggende og støttende tiltak som mer enn 3 000 leger har benyttet seg av siden oppstarten i 1998.

De fremmøtte fikk et godt innblikk i Legeforeningens arbeid for å fremme legers helse via Støttelegeordningen, og om kurstilbudet til Villa Sana.

Villa Sana har tilbud for leger som trenger å snakke om utfordringer i arbeidslivet, stressproblematikk, utbrenthet, samlivsproblemer eller som av andre grunner ønsker å arbeide med seg selv og sin livssituasjon, sier Jarosch-von Schweder.

Flere unge leger sliter

Tron Svagård fortalte at Villa Sana tilbyr kurs hvor legen blant annet kan lære mestringsstrategier.

Målsettingen er å bidra til å styrke legers bevissthet i forhold til legerollen, forebygge utbrenthet og fremme legers helse og livskvalitet.

Leger synes å være grundige, ansvarsbevisste og kunnskapssøkende. Samtidig kan de vise tegn til at de ikke opplever å gjøre nok, ikke får tid til å slappe av og at de har vanskeligheter med å sette grenser. Dette kan lett føre til jobbstress og fare for utbrenthet, sa Svagård.

Han kunne videre fortelle at Villa Sana har hatt en jevn økning i antall henvendelser de siste årene.
Vi ser at flere yngre leger søker seg inn, noe som vi tar på største alvor. Frykten for å ikke strekke til og for å gjøre feil, sammen med betydelig arbeidspress, er noen av årsakene til denne økningen, påpekte han.

Lindy Jarosch-von Schweder understreker at de håper de som forening kan bidra til å styrke kunnskapen rundt legers helse og mulighetene som finnes for å få hjelp.
Støttekollegaordningen her i vår region er velfungerende og nesten alle støttelegene var til stede ved vårmøtet for å høre foredraget til Svagård, forteller hun.