Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2020

Vi støtter streiken!

Vi støtter våre kolleger i deres streik om særavtalen. Mange av dem jobber mer enn 100 timer legevakt i uken, i tillegg til full jobb på fastlegekontoret.
Arbeidsbelastningen i legevakt må ned, alle har rett på å kunne balansere jobb med familie og fritid!

Lindy Jarosch-von Schweder
Styreleder Sør-Trøndelag legeforening
26. oktober 2020
Mennesker