Valg av ny Hovedtillitsvalgt for Legeforeningens ansatte ved NTNU

Valgurne
Foto: Colourbox

Hei alle leger ved NTNU!

Det skal gjennomføres valg av ny Hovedtillitsvalgt for Legeforeningens ansatte ved NTNU.
I den forbindelse ønsker vi medlemmenes innspill på aktuelle kandidater til vervet – enten deg selv eller noen du tenker kan egne seg.

Som hovedtillitsvalgt ved NTNU er man et bindeledd mellom de ansatte og ledelsen (hele NTNU, men i hovedsak MH Fakultetet) og man deltar i Lokalt Samarbeidsutvalg (LOSAM) ved MH hvor man har mulighet til å påvirke og medvirke i mange prosesser ved fakultetet og NTNU sentralt. Som HTV er man også medlem av Akademikernes styre ved NTNU og deltar i lokale lønnsforhandlinger. Per tiden er det knyttet 2 måneders frikjøp til vervet.

Vi ønsker kandidater som ønsker å jobbe for at legene ved NTNU skal ha gode arbeidsforhold. Tidligere erfaring som tillitsvalgt er selvfølgelig en fordel, men absolutt ikke noe krav. Nye tillitsvalgte vil få kursing gjennom Legeforeningen og Akademikerne og vil få støtte av LVS’ styre og andre i Legeforeningens tillitsvalgtapparat og sekretariat.

Vi ber om at aktuelle kandidater meldes inn til valgkomiteen v/Kari Risnes (kari.risnes@ntnu.no) innen 3.november.

Har du spørsmål rundt vervet, ta kontakt med Kari eller Marius.

Mvh
Valgkomiteen

Kari Risnes
Marius Widerøe
Bjarne Austad