Legesamarbeid - St. Olavs hospital

Legesamarbeid - St. Olavs hospital
Mennesker som samarbeider

Et godt samarbeid mellom leger ute i kommunene og i spesialisthelsetjeneste er avgjørende for at vi sammen skal kunne tilby pasientene våre et helhetlig og godt behandlingstilbud.

Kontakt: legesamarbeid@stolav.no

Du kan lese mer om dette her: Legesamarbeid - St. Olavs hospital (stolav.no)