Velkommen til vintercafé 8. mars 2022

Sør-Trøndelag legeforening inviterer sine medlemmer til vintercafé med Cecilie Arentz-Hansen på selveste kvinnedagen 8. mars!

Sted: Sellanraa, Litteraturhuset kl. 19.30
Norges første kvinnelige leger

Endelig kan vi møtes igjen!

Vi har gleden av å få besøk av Cecilie Arentz-Hansen til vårt første medlemsmøte i 2022.

Cecilie er lege, gründer og sakprosaforfatter. Hun studerte medisin i Bonn og Lübeck og ble cand.med. i 1989, spesialist i allmennmedisin i 2007 og spesialist i psykiatri i 2013.
Hun har både vært privatpraktiserende lege, og arbeidet ved flere sykehus.

Kveldens foredrag baserer seg på boka "Kvinder med begavelse for lægevirksomhed" - om de første kvinnelige legene i Norge og deres kamp for å utdanne seg. Seieren på legefeltet fikk store konsekvenser for likestillingen mellom kjønnene i det unge Norge. Ikke minst viser historien hvordan dette i neste omgang kom hele samfunnet til gode. Legetilbudet for, og forskningen rundt, kvinner og barn ble dramatisk forbedret med deres deltakelse. 
Sånn sett er dette ikke bare medisinhistorie, men en fortelling om da Norge ble en moderne nasjon.

Det er mulighet for å kjøpe en signert utgave av boka.

Vi gleder oss til å tilbringe kvelden sammen med gode kollegaer og ønsker hjertelig velkommen!