Velkommen til helsepolitisk debatt!

Hender som rekkes i opp
Foto: Colourbox

I anledning kommunestyre- og fylkestingsvalget vil Sør-Trøndelag legeforening også i år invitere sine medlemmer til Helsepolitisk debatt.

TID/STED: tirsdag 29. august kl. 19.30 på Sellanraa, Litteraturhuset

Vi er et heldig folk, helsetjenestetilbudet har vært gjennomgående godt og effektivt og har sikret innbyggerne behandling, pleie og omsorg etter behov på ulike nivå.

Men er det godt nok, effektivt nok og holder det for å møte de utfordringene som ventes?

Vi blir flere, vi lever lengre, sykdomsbildene er mere sammensatt, komplisert og involverer flere nivå i behandlingen. Vi lever i verdenes beste land, men allikevel er det mange som sliter og det er behov for å styrke psykisk helsevern både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Samtidig er ressursene som skal hjelpe oss ikke utømmelig, det er fullt på sykehuset, det er ventetider og fristbrudd i poliklinikkene, og fastlegene klarer ikke lenger demme opp. Antall fastleger må derfor opp og arbeidsbelastningen i fastlegeordningen og legevakt må ned.

Både i kommune- og spesialisthelsetjenesten er det rekrutteringsutfordringer. Vi har derfor behov for å sikre gode arbeidsforhold som fremmer arbeidsglede og rekruttering.

Vi mener også at beredskap må prioriteres. Dette innebærer at kommuneoverlegens rolle må styrkes for å sikre god samfunnsmedisinsk beredskap.

Til slutt må vi tenke forebygging gjennom å styrke befolkningens helsekompetanse, gjøre det enklere å foreta sunne matvalg, jobbe for et tobakksfritt samfunn og tilrettelegge for mer fysisk aktivitet.

Alle politiske parti har takket ja til å komme til debatt – og vi ønsker hjertelig velkommen!!

Med vennlig hilsen
Lindy Jarosch-von Schweder
Leder, Sør-Trøndelag legeforening

 

 

Påmelding