Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Møter og kurs

Klinisk emnekurs i akuttmedisin, 23.–24. april 2014

Klinisk emnekurs i akuttmedisin, 23.–24. april 2014 i Trondheim. Kurset er obligatorisk både ved første gangs sertifisering som spesialist i allmennmedisin og ved alle senere resertifiseringer.
Kurset er fulltegnet!
12. februar 2014
akutt
Foto: Colourbox
Tid 23.–24. april 2014
Sted Medisinsk simulatorsenter, St. Olavs Hospital, Trondheim (Oppmøte: St. Olavs Hospital, Bevegelsessenteret, rom BS31)
Godkjenning Godkjent med 15 poeng som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin.

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger.

Læringsmål: Grunnleggende akuttmedisin for allmennleger, både teoretisk og praktisk.

Kurskomité: Beate Smetbak, spesialist i allmennmedisin (kursleder), Sør-Trøndelag legeforening.

Deltageravgift: 4500 kroner pluss obligatorisk dagpakke på 350 kroner per dag. Totalt 5200 kroner.

Antall deltakere: 36.

Program

Onsdag 23. april
08:45 Registrering
09:00 Velkommen. Legeforeningen og Medisinsk simulatorsenter, St. Olavs Hospital
09:10 Hjerneslag: Retningslinjer for prehospital håndtering i akuttfasen
09:45 Akutte brystsmerter, akutt coronarsyndrom. Akutt hjertesvikt
10:20 Pause
10:30 Akutte pediatriske tilstander. Vurdering av akutt sykt barna
11:15 Lunsj
12:05

Stasjoner:

 • Traumepasienten
 • Luftveier og ventilering
 • Blødninger og intravenøs tilgang
 • Ledelse og samband
 • Håndtering av kritisk syk pasient i medisinsk simulator
 • HLR og AHLR
14.45 Pause
15:00 Stasjoner
16:15 Pause
16:30 Geiratri og akutt sykdom
Torsdag 24. april
08:45 Akutt dyspne med hovedvekt på lungetilstander
09:15 Pause
09:30

Stasjoner:

 • Traumepasienten
 • Luftveier og ventilering
 • Blødninger og intravenøs tilgang
 • Ledelse og samband
 • Håndtering av kritisk syk pasient i medisinsk simulator
 • HLR og AHLR
12:00 Lunsj
13:00 Stasjoner
14:15 Pause
14:30 Akutt sykdom hos gravide
15:15 Etikk og juss i psykososiale situasjoner
16:00 Evaluering

Påmelding

Kurset er fulltegnet!