Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Møter og kurs

Klinisk emnekurs i fysikalsk medisin

Kurset arrangeres på ettermiddag/kveld på følgende datoer i høst:

8. september, 22. september, 6. oktober og 20. oktober.
Kurset arrangeres på Britannia Hotell.

Alle samlinger starter med middag kl. 16.00 i Brasseriet.

Kurset har følgende godkjenninger:
Allmennmedisin: 16 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i fysikalsk medisin til videre- og etterutdanningen
6. juli 2021
Human bones

Pris:
Kursavgift: kr. 3900,-
Obligatorisk dagpakke til hotellet kr. 3500,-
Totalt kr. 7400,-

Dagpakken inkluderer middag i Brasseriet, kaffe/te og pausemat samt kurslokalleie.

Program:

Kurskveld 1: Onsdag 8. september: Rygg/nakke
16.00-16.45: Middag
17.00-18.30: Muskel-skjelettlidelser, belastningslidelser – vårt største helseproblem. Hva er det vi ikke tåler?
18.30-18.45: Pause
18.45-19.30: Kasuistikker
19.30-20.30: Ryggens anatomi og patofysiologi 

Kurskveld 2: Onsdag 22. september: Rygg/nakke fortsettelse
16.00-16.45: Middag
17.00-18.30: Fra akutte til kroniske smerter, sammensatte plager
18.30-18.45: Pause
18.45-19.45: Diagnostikk og undersøkelse
19.45-20.30: Når og hvordan skal ryggen behandles?

Kurskveld 3: Onsdag 6. oktober: Skulder
16.00-16.45: Middag
17.00-18.00: Skulderens anatomi og patofysiologi
18.00-18.15: Pause
18.15-19.15: Undersøkelsesteknikker – vi øver på hverandre
19.15-20.30: Når og hvordan skal skulderen behandles?
- Praktisk med injeksjonsteknikk
- Skulderrehabilitering ved fysioterapeut

Kurskveld 4: Onsdag 20. oktober: Hofte, kne, albue, uspesifikke og utbredte smerter 
16.00-16.45: Middag
17.00-18.30: De vanligste skader og lidelser, hvordan disse undersøkes og behandles
18.30-18.45: Pause
18.45-20.30: Fortsettelse av foregående tema

Foredragsholder: Sturla Storrø, overlege, spes. fysmed, Fys-Med klinikken
 

Påmelding