2018 - Mette Haase Moen og Anna Midelfart

Mette Haase Moen

Mette Haase Moen

Foto: Johanna Westin
Mette Haase Moen , prisvinner 2018

Mette Haase Moen er professor og overlege ved kvinneklinikken. Hun har i sin karriere hatt en flere lederverv, både ved sykehusklinikker, men også en rekke lederroller ved medisinerutdanningen, både ved Universitet i Oslo og ved NTNU.

Hun har arrangert et større antall kurs innen gynekologi og er tildelt flere priser på grunn av sin fremdragende evne til å formidle kunnskap.

Av tillitsverv kan nevnes at hun har vært tillitsmann for yngre leger ved gynekologisk avdeling både ved Aker SH og Rikshospitalet, hun har sekretær/formann i Norsk gynekologisk forening og senere sittet i redaksjonskomiteen for Gynekologen, medlemsblad for Norsk gynekologisk forening.
Hun var styremedlem i Trøndelag Medisinske Selskap fra 1987-89, fra 1989-1990 var Moen formann i Trøndelag Medisinske Selskap som første kvinne i stillingen.

Hun beskrives av studenter, pasienter og kollegaer som et "unikum" innen endometriose og hormonforstyrrelser generelt, både lokalt og nasjonalt.
Hun har alltid vært svært tilgjengelig for spørsmål/henvendelser fra kollegaer og pasienter innen fagfeltet gynekologi, også etter at hun gikk av med pensjon.
Hun er en ekspert, flott foreleser, beskrives som en helt fantastisk fagperson. Kollegaer sier at hun har vært viktig i å skape et godt og inspirerende arbeidsmiljø der hun har vært, dette gjennom å skape gode læringsmiljø med høy faglig standard i kombinasjon med mye positivitet. Hun har vært og er svært tilgjengelig for deling av sin kunnskap i ulike media, ukeblader, aviser, presse osv. for å hjelpe kvinner med sine hormonelle plager. Hun er ekspert på gynekologisk endokrinologi, hun er engasjert i eget forum under Dnlf sine nettsider. 

Mette Moen beskrives som en svært engasjert foreleser ved NTNU og hun har vært semesterkoordinator ved studiet for flere årskull. Hun beskrives som strukturert, faglig flink og grundig innen alle sine oppgaver.

Man vet at hun stadig blir kontaktet av tidligere studenter i spørsmål som omhandler hormonforstyrrelser, også det lenge etter at studentene er ferdig uteksaminert og fraflyttet Trondheim.
Hun har skrevet en rekke artikler om klimakteriet, de skjulte kvinnesykdommer, alvorlig PMS og om det meste innenfor faget gynekologi, hun har nok hjulpet en rekke kvinner med sine hormonforstyrrelser i sitt liv.  

Mette beskrives i tillegg som en habil kokk og god vertinne, nå også engasjert som bestemor.
Mette Moen er utvilsomt en kandidat som har gjort mye for foreningen, både sentralt og lokalt og vi gratulerer henne med Sør-Trøndelag legeforenings ærespris 2018.


Anna Midelfart

Anna Midelfart.JPG

Første kvinnelige professor i øyesykdommer i Norge. Hun rakk også å bli professor i fysikk, NTH). Gift med Erik Midelfart (nevrolog, æresmedlem av STL), to barn Sven (allmennlege) og Jana (nevrolog).

Hun ble i 2017 tildelt Hjalmar Schiøtz minnesmedalje (høyeste utmerkelse i Norsk oftalmologisk forening). Som leder av Likestillingsutvalget ved Det medisinske fakultet har hun jobbet aktivt med likestillingssaker, blant annet for bedre arbeidsforhold for yrkesaktive kvinner under svangerskap. Gjennom mange år har hun engasjert seg i Legeforeningen: i LVS (Leger i vitenskapelige stillinger), både som leder ( 90-94; 05-09), styremedlem (09-11) og tillitsvalgt. For dette fikk hun Orkidé pris i 2010. Dessuten som første kvinnelige leder av Sør -Trøndelag legeforening i 1999 - 2000, leder av Norsk oftalmologisk forening (04-06), medlem av Landsstyret (94-13), vararepresentant i Sentralstyret ( 96-98).
Fortsatt engasjert i Rettshjelpsutvalget.

Hun beskrives av sine kollegaer som positiv, utadvendt og engasjert fagperson.

Hun har utvilsomt vært en viktig person i ulike tillitsverv gjennom hele sitt yrkesaktive liv. Hun er utvilsomt en flott og verdig vinner av Sør-Trøndelag legeforenings ærespris.