2021 - Berit Schei og Bernt Einar Østensen

Bilde av Berit Schei

Ærespris Berit Schei

Den ene prisvinneren i år går til en ekte Trondhjemspi….som dro til hovedstaden for å studere og fikk sin cand med i 1978, men raskt dro til hjemlige trakter og begynte sin gynekolog karriere ved Innherred sykehus i Levanger.

Denne dama elsker friluftsliv, spesielt fugler og det våte element og har en særegen interesse for polfarerhistorie.

Æresprisen får hun for sin pionerinnsats for kvinnehelse, og sitt faglige engasjement og synlighet i samfunnsdebatten på vegne av grupper i samfunnet som ikke har hatt sterke pasientforeninger til å tale sin sak.

Dette preger hele hennes faglige aktivitet og er tydelig i forhold til kvinner (men også menn) og barn som er utsatt for vold og overgrep.

Hennes globale innsats (prosjekter i forhold til vold i fattige land, personer utsatt for krig og konflikt, omskjæring av kvinner) peker i samme retning. Hennes innsats i å bidra til at det ble etablere global helse ved NTNU, som startet med «Afrikastudier» hvor hun var pådriver.

Hun har fra 1998 vært Norges første professor i kvinnehelse, og ansatt ved NTNU og St. Olavs Hospital.
Hun var leder for det nyopprettede Center for Voldtægtsofre, Rigshospitalet 2000-2005 og ble i 2001 utnevnt av Justis- og politidepartementet til å sitte i Kvinnevoldsutvalget, som i 2003 konkluderte med NOU-rapporten «Retten til et liv uten vold». Hun vant Kvinnerettsprisen 2004 og Dixiprisen i 2006. Hun fikk Karl Evangs pris i 2008 for sitt arbeid mot vold mot barn og kvinner. Samme året fikk hun hedersprisen fra Norsk gynekologisk forening.

Engasjementet kombinerer hun med sterk vitenskapelig integritet og et absolutt krav om høy metodisk kvalitet.

Her på hjemmebane har hun vært og bidrar fortsatt som kontinuitetsbærer ved overgrepsmottaket, hvor hun har drevet aktiv veiledning av yngre kolleger og hele tiden stimulert til kritisk tenkning og forskning.
Hennes vedvarende evne og vilje til å veilede og inspirere yngre kolleger fremheves av de som jobber med henne.

Kjære Berit Schei det er en stor glede å kunne overrekke deg æresprisen for ditt utrettelige engasjement for kvinner, faget og for samfunnet.

Snapchat-1285356936.jpg

Ærespris Bernt Einar Østensen

Den andre æresprisen i år går til en mann som er vokst opp i Sømna. Han studerte i Tyskland og begynte som turnuskandidat i 1971 i Trondheim og hadde sin distriktstjeneste på Hitra i 1971.

Han var distriktslege samme sted i 2 år med 2-delt vakt uten vakttillegg. Lønna var fast distriktlegelønn og normaltariff bestående av egenandel fra pasientene + refusjon fra den gang Rikstrygdeverket. Deretter var han distriktslege på Tynset i 2 år og i 76-77, 1 år ass lege ved Orkdal sykehus.
I 1978 ble han den første amanuensis ved det som etter hvert ble Institutt for samfunnsmedisin i Trondheim. Utdanning i klinisk medisin hadde da foregått i Trondheim siden 1975. I 1978 startet han Valentinlyst legesenter sammen med 3 kollegaer og arbeidet der frem til 2014 altså i 36 år. Han ble spesialist i allmennmedisin i 1 pulje etter opprettelsen av spesialiteten i 1985. Fra 1981-82 var han formann i Trøndelag medisinske selskap. Han var medlem av sentrale APLF sitt styre i 1987-1989 og medlem av sentralstyret i Legeforeningen inkludert visepresident fra 1991-1995. Han kan mye om foreningens historikk, som jeg håper han skriver ned.

Han har vært leder av Sør-Trøndelag legeforening fra 1982-1985 og de som kjenner han sier han er kunnskapsrik og engasjert lege. Han var en pådriver for utbygging av fastlegeordningen dvs. prøvemodellen i Trondheim og han har jobbet for å bedre lønns og arbeidsforhold for medlemmene.

På landsmøte i DNLF på Røros i 1989 var han en av dem som fikk innarbeidet i DNLFs prinsipp- og arbeidsprogram at legeforeningen skulle arbeide for et nærmere forpliktende samarbeid mellom lege og pasient!

Etter tautrekking og samtaler med helse og sosialkomiteen i Stortinget, vedtok Stortinget i 1991 å spørre 4 kommuner om å delta i en fastlege forsøksordning.
Tromsø-Trondheim-Lillehammer og Åsnes ble spurt og forsøksordningen ble startet i 1993.

I Trondheim regjerte den gang Høyres Marvin Wiseth. Han satt i bystyret for Høyre og talte varmt for ordningen og det ble med et nødskrik vedtatt at Trondheim skulle delta og at alle legene i Trondheim også de uten driftstilskudd skulle få lov å være med!

Det er derfor fantastisk å ha leger inn i politiske verv. Det er vi takknemlige for. Det skapte vel en del rabalder, men fastlegeordningen var vellykket. Selv om den nå er sykemeldt. Om helseministeren friskmelder ordningen i sin periode gjenstår å se.

Så kjære Bernt Einar Østensen- det er en stor glede å kunne overrekke æresprisen til deg for ditt utrettelige arrangement for pasient og kollega. Gratulerer så mye!