Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2013

Konstituering

15. april 2013

Styret innstiller på følgende dirigent:

Stein Samstad

Styret innstiller på følgende referent:

Kenneth T. Kjelsnes