Konstituering

Styret innstiller på følgende dirigent:

Stein Samstad

Styret innstiller på følgende referent:

Kenneth T. Kjelsnes