Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2013

Sak 7 - Forslag til tilleggskontingent for 2014

19. april 2013

Styret innstiller på følgende tilleggskontingent for 2014:

Tilleggskontingent for 2014 opprettholdes på 300 kroner.