Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2013

Sak 9 - Forslag til navneendring

19. april 2013

Styret i Sør Trøndelag lægeforening har mottatt forslag til årsmøtet 2013 fra medlem Torgeir Fjermestad:

Jeg foreslår at Sør Trøndelag lægeforening ved kommende årsmøte i juni vedtar navne-endring til Sør Trøndelag legeforening.

Begrunnelse: Det er nå flere år siden moderforeningen har gjort dette navneskiftet. Da blir det litt bakstreversk at Sør Trøndelag, som jo er i fronten på mange andre områder, som samhandling, utvikling av fastlegeordningen mv, skal fortsette med slikt gammelnorsk navn. Til og med internett avviser jo det gamle navnet, jfr mailadressen st-legeforening.

Styret i Sør Trøndelag lægeforening har behandlet forslaget i styremøtet 6. februar 2013 og vedtatt å fremme denne saken som vedtektsendring på årsmøtet i foreningen 11. juni 2013.

Forslag til vedtektsendring:

Sør-Trøndelag lægeforening endrer navn til Sør-Trøndelag legeforening fra 1. juli 2013.

Styret innstiller på følgende:

Sør-Trøndelag lægeforening endrer navn til Sør-Trøndelag legeforening fra 1. juli 2013.

En slik navneendring krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede på årsmøtet.