Dagsorden

Styret innstiller på følgende dagsorden:

18:00–18:05 Velkommen
18:05–19:00

På jakt etter ungdomskilden!

Hvordan trening påvirker biologien vår, slik at vi holder oss og pasientene unge og friske lenger?

Innleder: Jan Hoff, professor i medisin, instititutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU og avd. fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs hospital

19:00–20:00

Årsmøtesaker

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av referent
 4. Valg av møtedeltakere til undertegning av protokoll
 5. Årsmelding 2015
 6. Årsberetning 2015, regnskap 2015 og revisjon 2014
 7. Budsjettsaker
  • Tilleggskontingent for 2016
  • Revidert budsjett for 2015 og budsjett for 2016
 8. Valg
  • Valg av styre
  • Valg av kurskomité
 9. Saker til årsmøtet
  • Statutter for Sør-Trøndelag legeforenings pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid i foreningen