Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2015

Konstituering

17. april 2015

Styret innstiller på følgende dirigent:

Tone Dorthe Sletten

Styret innstiller på følgende referent:

Kenneth T. Kjelsnes