Sak 7 – Tilleggskontingent for 2016

Styret innstiller på følgende tilleggskontingent for 2016:

Tilleggskontingent for 2016 opprettholdes på 300 kroner.