Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2016

Dagsorden

20. mai 2016

Styret innstiller på følgende dagsorden:

18:00–18:05 Velkommen
18:05–19:00

Global kirurgi

Strategier for å kunne gi et behandlingstilbud for de fire milliardene av oss som ikke har råd eller tilgang til trygg kirurgisk behandling når de trenger det

Innleder: Håkon Bolkan, kirurg ved St. Olavs Hospital, stipendiat ved institutt for kreftforskning og molekylær medisin og tidligere president i Leger uten grenser

18:35–19:00

Nytt fra Legeforeningen

Innleder: Marit Hermansen, president Legeforeningen

19:00–20:00

Årsmøtesaker

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av referent
 4. Valg av møtedeltakere til undertegning av protokoll
 5. Årsmelding 2015
 6. Årsberetning 2015, regnskap 2015 og revisjon 2015
 7. Budsjettsaker
  • Tilleggskontingent for 2017
  • Revidert budsjett for 2016 og budsjett for 2017
 8. Valg
  • Valg av valgkomité
 9. Saker til årsmøtet