Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2016

Konstituering

20. mai 2016

Styret innstiller på følgende dirigent:

Tone Dorthe Sletten

Styret innstiller på følgende referent:

Kenneth T. Kjelsnes