Sak 7 – Tilleggskontingent for 2017

Styret innstiller på følgende tilleggskontingent for 2017:

Tilleggskontingent for 2017 opprettholdes på 300 kroner.