Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2016

Sak 7 – Tilleggskontingent for 2017

20. mai 2016

Styret innstiller på følgende tilleggskontingent for 2017:

Tilleggskontingent for 2017 opprettholdes på 300 kroner.