Sak 8 – Valg

Styret innstiller på følgende:

Valgkomité

Tone Dorthe Sletten (leder)
Solveig Klæbo Reitan
Trond Bondevik

Valgkomitéens funksjonstid er 1. september 2016 til 1. september 2018.