2021

Velkommen til digitalt vårtreff og årsmøte!

Sør-Trøndelag legeforening inviterer til digitalt vårtreff og årsmøte på Zoom for våre medlemmer.

Dato: 26. mai kl. 19.00

I år har vi vært så heldige å få med oss major Jens W. Klüver, medisinsk leder i Luftforsvarets 330-skvadron for å holde et innlegg for oss.

Tittel: Redningshelikoptertjenesten nå og inn i fremtiden.

De nye redningshelikoptrene vil gi økt trygghet for folk på sjøen, langs kysten, i fjellet og i avsidesliggende områder over hele landet. Helikoptrene er både raskere og når vesentlig lengre enn de gamle Sea King-helikopter. De har fått en del media-omtale, fordi testlanding gjort ved St. Olavs hospital viser et enormt lufttrykk når de lander og letter, ja, så voldsomt at både syklister og barnevogner ikke kan transporteres trygt ved siste fase av inn- og utflyging, uten at utbedringer gjøres.
Vi ser imidlertid frem til at de nye redningshelikoptrene tas i operativ bruk i løpet av 2022. Redningshelikoptertjenesten er tross alt en tjeneste som betyr så enormt mye for befolkningen.

Programmet starter kl. 19.00 og årsmøtet starter kl. 20.00.

Lenke til Zoom vil bli sendt dere på forhånd.

Vel møtt!