Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2013

Forslag om endring av lovene – valg av varamedlemmer til valgkomite

Last ned høringsuttalelsen nedenfor.
7. april 2014