Forslag til endringer i folketrygdloven og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykologer

Last ned høringsuttalelsen nedenfor