Forslag til endringer i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning

Last ned høringsuttalelsen nedenfor.