Forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren

Last ned høringsuttalelsen nedenfor