Helsedirektoratets utredning om spesialitetsstruktur og -innhold

Last ned høringsuttalelsen i nedenfor