Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2013

Intern høring - Opptrappingsplan fastlegeordningen

Last ned høringsuttalelsen nedenfor
7. april 2014