Landsstyresak om å overføre ansvar for praksiskompensasjon for avtalespesialister som deltar i tildeling av spesialisthjemler

Last ned høringsuttalelsen nedenfor.