Landsstyresak om Leger i spesialisering – medlemskap i fagmedisinske foreninger

Last ned høringsuttalelsen nedenfor.